Otsi
Sisestused puuduvad

Külakoda

 
 

 


Külakoda on meie küla seltsimaja, mis sai ehitatud külaplatsile PRIA  meetme 3.2 toetusel aastatel 2009-2010. Majas on ruumi 20-25 inimesele, seal on saun, kööginurk, ülemisel korrusel mängunurk. Maja on kasutatav aastaringselt, köetav kamin-ahjuga. Järgime loodussäästvat ja looduslähedast elustiili, sellest annab tunnistust ka ürgmööbel meie külakojas. Kõigil, kes soovivad lähtuda samadest põhimõtetest ja tulevad meile heade mõtete ning kaine peaga, pakume lahkelt oma külakoda kasutuseks.

Juula külakoja hinnakiri 2018

Külakoja  ööpäevane kasutus

Suvel (mai-sept)   30 KÜLASELTSI LIIGE (liikmemaks makstud)

                        120*  KÜLALINE

TALVEL (okt-apr)     30 KÜLASELTSI LIIGE (liikmemaks makstud)

                        100 *€ KÜLALINE
* Tartu valla elanikele soodustus 5€

 

SAUNAKASUTUS on lisatasu eest ja tuleb eelnevalt kokku leppida.LAPSE SÜNNIPÄEV JUULA KÜLAMAJAS:  15 €/ tund.
 (Külaseltsi liikmele 10€/h)
Meil saate kasutada nõusid, veekeetjat, kohvimasinat, on külmkapp ja elektripliit.Seega kõik vajalik on kohapeal olemas. Õues on madalseiklusrada vabalt kasutada. Kui on ZIP-linel sõitmise soov, siis palun sellest eelnevalt teada anda ( tasu 15 € tund)

KÕIGIL MEELES PIDADA:

PÄRAST KASUTUST PEAB

* KORISTAMA KASUTATUD RUUMID, PESEMA NÕUD JA  PÕRANDAD

* KORRASTAMA KÜLAPLATSI

* KOKKU KORJAMA PRÜGI  JA PANEMA TÄHISTATUD KORVIDESSE
*RUUMIS EI SUITSETATA! ÕUES KASUTADA TUHATOOSI!

KUI MIDAGI ON LÄINUD KATKI- TULEB SEE KOKKULEPPELISELT ASENDADA VÕI KORVATA KAHJU

 

 

KONTAKTTEL. 53424063 Katrin Kaalep

Külamaja kasutamise lepingu näidis:
 

 

Juula külakoja ja külaplatsi kasutamise leping nr.   ...                  
 
 Lepingu partnerid on MTÜ Juula Küla Heaks esindajana juhatuse esimees ........................... (kasutusse andja) ja............................................
 (kasutusse võtja)
 
Lepingu sisuks on Juula külakoja ja -platsi  kasutus järgmistel tingimustel:

*     kasutusse võtja vastutab isiklikult platsi ja maja heakorra eest st. parandab lõhutud vara või tasub tekkinud kahju külaseltsile.
*     välistab looduse reostamise ja prügi vedelemajäämise; kasutab prügi sorteerimise põhimõtteid
*     hoidub tülitamast naabertalude inimesi, välistab raskes alkoholi-joobes inimeste viibimise üritustel ja liikumise/ sõitmise  küla vahel. Nimetatud alapunkti rikkumisel on küla esindajal õigus koheselt leping ülesöelda ja esitatad lepingurikkumise eest trahvinõue 100€.
*     annab hoone üle algses seisukorras kokkulepitud ajal
*     koristab  maja: peseb nõud, lauad, põrandad, puhastab määritud pinnad
*     majas ei suitsetata, õues kasutada tuhatoosi!


 Kasutusse võtjal on õigus kasutada heaperemehelikult külaplatsi, külakoda ja  selles olevat vara: nõusid, köögitarvikuid, tehnikat.
 

Lepingu järgselt tasub kasutusse võtja renditasu ..... eurot MTÜ-le Juula Küla Heaks kas sularahas või a/a 221024898954 ettemaksuna .  Kasutusse võtjale väljastatud arve nr. .....

Leping kehtib .............. al. ..........
 
Kasutusse andja                                                        Kasutusse võtja
MTÜ Juula Küla Heaks esindaja                             ees-perekonnanimi
 
 
....................................................                             ......................................................                            
 
/allkiri/                                                                      /allkiri/
 
 

 

 
 
Koduleht Elitec'st